Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

– Εγκατάσταση – συντήρηση servers
– Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων και λύσεων cloud
– Πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση IP τηλεφωνικών κέντρων
– Σχεδιασμός και εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων και Hotspot
– Εγκατάσταση και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανοργάνωσης – λύσεις εξοικονόμησης κόστους λειτουργίας
– Λύσεις ασφαλείας
– Λύσεις διασύνδεσης σημείων
– Δομημένη καλωδίωση και πιστοποίηση καλωδιώσεων
– Προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού
– Εξειδικευμένο data recovery
– Σχεδιασμό εξειδικευμένων εφαρμογών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αυξανόμενη διασύνδεση των επιχειρήσεων με το διαδίκτυο, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των σύγχρονων απειλών, έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο της υποκλοπής αλλά και της διάρρηξης της ακεραιότητας των εταιρικών δεδομένων.
Οι περισσότερες εταιρείες αγνοούν το πόσο ενδεχομένως είναι εκτεθειμένες και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό.
H ITPro Services μπορεί να εξετάσει το επίπεδο ασφαλείας του δικτύου σας και να σας προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η σωστή λειτουργία υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών δικτυακών συσκευών σε μια επιχείρηση απαιτεί πρωτίστως μια σωστή καλωδιακή υποδομή. Εμείς στην ITPro Services αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια ιδανική δομημένη καλωδίωση στο χώρο σας.
Χρησιμοποιώντας τα πλέον κατάλληλα υλικά με σωστές διαδικασίες εγκατάστασης και ελέγχου, κατασκευάζουμε εξ αρχής ή διορθώνουμε τυχόν προβλήματα της υπάρχουσας υποδομής σας.
Επιπλέον μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα και την κατάσταση του δικτύου σας και να εκδώσουμε πιστοποίηση χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ? ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ